Werkzaamheden in ons WZC

HINDER

Omwille van werkzaamheden in ons WZC kan u enige hinder ondervinden. Vanaf maandagochtend 19/10 zal de doorgang tussen nieuwbouw en de gang naar de receptie dicht zijn. De vloer wordt daar uitgebroken en opnieuw aangelegd. Dit zal duren tot en met 02 november 2020. Tijdens die periode zouden wij willen vragen aan bezoekers van dienst 4 (anemoon),5 (roos),6 (lelie) en 7 (iris) om niet via de hoofdingang naar binnen te komen. Gelieve uw wagen te parkeren in de Machelenstraat, aan te bellen aan het hekken en dan via de buitendeur (in de gang tussen de kleine kapel en de vergaderzaal op nieuwbouw) naar binnen te komen. Onze excuses voor het ongemak.

Coronavirus

COVID-19

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen en nieuwsberichten omtrent het coronavirus (COVID-19) willen wij u graag op de hoogte stellen van de huidige situatie en maatregelen die genomen worden in ons WZC. De richtlijnen die we krijgen van de FOD Volksgezondheid en het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid worden strikt opgevolgd. U kan hieronder alle updates omtrent maatregelen en positief geteste bewoners raadplegen.

Up-to-date !

Nieuwsbrief

Als u graag op de hoogte bent van het reilen en zeilen in ons rustoord, lees dan zeker eens onze nieuwsbrief. Wenst u hem graag maandelijks in uw mailbox te ontvangen, dan kan dit door een mailtje te sturen naar Jessica.

Lid van Veziss

Vzw's Engageren Zich In een Strategisch Samenwerkingsverband. Wetenschap aan het woord: "Organisaties die overleven of zelfs floreren in deze eeuw van samenwerking zijn precies diegene die kiezen voor een strategie van samenwerking met anderen". (Vrij naar Agranoff 2007 en Daft 2013).

Zorgaanbod

Verpleging en verzorging

Het thuismilieu achterlaten en in een rustoord komen wonen is een grote stap. In veel gevallen wordt die stap pas gezet als er geen andere oplossing meer mogelijk lijkt. Het veranderen van thuismilieu houdt ook meestal in dat bepaalde zaken van de dagelijkse routine door onze personeelsleden overgenomen worden. We streven er echter wel naar om onze bewoners zo lang mogelijk zelfstandig te houden. Het is zeker niet de bedoeling om alles zomaar over te nemen. De hulp die geboden wordt kan bestaan uit eenvoudige dingen, zoals bijvoorbeeld de rug wassen. Wanneer er meer zorgen nodig zijn dan worden die uiteraard ook geboden.

Voor de dagelijkse verzorging kunnen onze personeelsleden beroep doen op aangepast materiaal. Er zijn elektrisch verstelbare bedden, tilhulpmiddelen en ander materiaal om onze bewoners op zo’n comfortabel mogelijke manier te verzorgen.

Er is op regelmatige basis overleg met de collega’s en verantwoordelijken om de zorgen zo optimaal mogelijk te kunnen aanbieden en zo goed mogelijk op de noden van de bewoners in te spelen. De verpleegkundigen en zorgkundigen worden ondersteund door ons logistiek team. Zij staan o.a in voor de pamperbedeling, de bedopmaak en het maaltijdgebeuren. Ons zorgteam staat onder leiding van onze hoofdverpleegkundigen Geert Desnoeck en Julie Teirlinck.

Dienst onderhoud

Onze onderhoudsmedewerkers staan dagelijks in voor het onderhoud van uw kamer en van de gangen, eetzalen, farmacie, …. Zij gaan steeds met de nodige privacy en respect om met uw bezittingen. De wasserijverantwoordelijke haalt, indien uw persoonlijke was via de instelling wordt gedaan, de was op en zorgt er na de wasbeurt voor dat deze netjes terug op uw kamer ligt. Voor klusjes allerhande kan u bij onze onderhoudsman terecht. Hij staat in voor het onderhoud van het gebouw en van onze tuin.

Keukenteam

Wij beogen een gevarieerde en verse voeding, indien nodig is deze zoutarm, vetarm of zonder suiker. De maaltijden gaan door in onze restaurants per afdeling. Bij ziekte wordt uw maaltijd op de kamer gebracht. Wij bieden de maaltijden aan op volgende tijdstippen :

  • Het ontbijt gaat door van 7.30 uur tot 8.45 uur.
  • Het middagmaal start om 11.15 uur.
  • Om 14 uur is er koffie.
  • Het avondmaal start om 17 uur.

Het middagmaal wordt dagelijks aangeleverd door een traiteur. Het ontbijt en het avondmaal worden door ons keukenpersoneel verzorgd. Sabine Cozijns is verantwoordelijk voor het goed functioneren van ons keukenteam.

Receptie en administratie

Aan de receptie vind je Saskia Vertriest, Christine De Groote en Delphine De Kimpe. Zij bemannen afwisselend de receptie vanaf 7u45 's morgens tot half acht 's avonds. Dit betekent dat u daar op ieder moment terecht kan met al uw vragen. De receptionistes beantwoorden alle telefoonoproepen, zowel intern als van buitenaf. Zij houden ook steeds een oogje in het zeil, want niet alle bewoners kunnen zonder begeleiding naar buiten zonder gevaar voor zichzelf of anderen.

Jessica Van Keirsbilck is verantwoordelijk voor de administratie. U kan haar vinden in het secretariaat dat zich achter de receptie situeert. Zij staat in voor het opmaken van bewonersfacturen, de riziv-facturatie, het schrijven van onze nieuwsbrief 't Jozefietje, het up-to-date houden van deze website en allerhande andere administratie.

Logopedie

Celine Van Laecke, onze logopediste, begeleidt mensen met slikproblemen. Dat zijn moeilijkheden met het kauwen of het wegslikken van voeding. Hoesten tijdens de maaltijd wijst ook vaak op verslikken. Door een maaltijd te observeren wordt onderzocht wat de oorzaak van het slikprobleem kan zijn. Aan de bewoner worden tips gegeven om verslikken te voorkomen. Indien mogelijk worden er oefeningen gedaan om de slikspieren te versterken. Soms wordt ook in overleg met het zorgteam de voeding of het drinken aangepast om verslikken te voorkomen.

Mensen met communicatieproblemen kunnen ook bij de logopedist terecht. Sommige mensen spreken niet zo duidelijk bijvoorbeeld ten gevolge van de ziekte van Parkinson of een spierziekte. Door specifieke oefeningen wordt geprobeerd de spraakverstaanbaarheid te verbeteren. Daarbij wordt rekening gehouden met de individuele noden en wensen van de persoon en de omgeving.

Sommige mensen hebben moeite met het vinden van de juiste woorden of begrijpen moeilijker wat er gezegd wordt. Dit kan voorkomen na een hersenbloeding of trombose. In de logopedische therapie wordt geoefend om het taalbegrip verbeteren. Ook oefeningen om de woordvinding te vergemakkelijken komen aan bod. Daarbij worden de oefeningen afgestemd op het niveau van de persoon. We streven naar een zo optimaal mogelijke communicatie in het dagelijks leven.

Ergotherapie

Onze ergotherapeuten, Elke Peers, Inge Van Hoogenbemt en Valérie Vermeulen, trachten bewoners te helpen die door ziekte, aandoening of ongeval moeite of beperkingen hebben bij het uitvoeren van verschillende alledaagse handelingen : ochtendtoilet, huishoudelijke activiteiten, boodschappen, uitstappen, hobby’s,… Om zelfstandig functioneren te bekomen, richt deze discipline zich op onderzoek, begeleiding, handelingen en advisering.

Onderzoek :

Omdat elke bewoner uniek is, treedt de ergotherapeut voor zijn therapie in gesprek met de persoon zelf en zijn omgeving. Zo ontstaat een duidelijk beeld van de mogelijkheden en problemen en komen we samen tot doelstellingen.

Begeleiding/ handelingen :

Om tot therapeutische interventies te komen die betekenisvol en doelgericht zijn en waarbij handelen aangepast is aan de situatie van de bewoner zelf, maken ergotherapeuten gebruik van dagelijkse activiteiten. Zo maken we bv. samen soep om de handelingen die vereist zijn (groenten snijden, reiken, grijpen,…) te optimaliseren en zelfredzaamheid te bevorderen.

Advisering :

Indien nodig wordt advies gegeven over aangepaste hulpmiddelen en samen met onze verstrekkers kijken we nauw naar de behoeften van de bewoner en zijn naasten. Een ergotherapeut ontfermt zich over de loophulpmiddelen, rolwagens en het ligcomfort (gepersonaliseerde matrassen), maar kijkt ook voor eethulpmiddelen en allerhande hulpmiddelen om huishoudelijke taken uit te voeren. Ook hulpmiddelen om lezen, hobby’s te blijven uitoefenen behoren tot onze vakkennis.

Kinesitherapie

Ons rusthuis beschikt over een kinesitherapielokaal, dat centraal gelegen is. Isabelle De Visscher, Mieke Dosogne en Eggermont Annick staan in voor de kine van de RVT-bewoners. Voor deze bewoners is de kinesitherapie inbegrepen in de ligdagprijs. Om in aanmerking te komen als RVT-bewoner dient u wel te voldoen aan een aantal voorwaarden (meer info op aanvraag). De behandelingen gebeuren zowel op de kamer als in het kinesitherapielokaal. Wij werken op voorschrift van een arts: die bepaalt welke behandeling wij uitvoeren en hoe frequent. Alle andere bewoners mogen gebruik maken van onze faciliteiten (motomed-fiets, gewone fiets,...). Als zij kinesitherapie nodig hebben, dan spreken wij een kinesist van buitenaf aan (naar keuze), die dan instaat voor hun behandeling. Hiervoor moet dan uiteraard wel betaald worden. U bent steeds welkom in het kiné-lokaal voor meer informatie.

Animatie

Onze dienst animatie streeft ernaar om via een uitgebreid, gevarieerd activiteitenaanbod een zo aangenaam mogelijke, huiselijke sfeer te creëren in de instelling waartoe zich zoveel mogelijk bewoners aangesproken voelen. Enkele activiteiten die wekelijks terugkeren zijn het gymuurtje, het muziekuurtje, een kookactiviteit,... Maandelijks is er het Feest van de Jarigen, receptie voor de jarigen, volksspelencompetitie, ... Zowel 's zomers als 's winters zijn er aangepaste activiteiten (wandelclub, go-cart, film,...). Verder zijn er nog de kerstmarkt, seniorenfeesten, speciale ontbijtbuffetten, grote sportactiviteiten en nog zoveel meer! Geert Ballegeer, Natascha De Vrieze en Jeffrey Van den Heede zorgen voor de dagelijkse animatie van onze bewoners.

Dienst Pastoraal

Geert Ballegeer is animator en schoolde zich enkele jaren geleden bij tot pastoraal medewerker. Sinds 2009 zijn wij begonnen met een vernieuwde pastoraal. Als pastorale animator willen we met medegelovigen in gesprek komen over de betekenis van het christelijk geloof in het leven van alle dag. Zo willen wij onze bejaarden de kans geven om aan hun pastorale, spirituele noden te voldoen. Een luisterend oor en een warm hart en aandacht en medeleven voor mensen in hun dagelijkse leefsituatie. De taak van de pastorale medewerker omvat o.a.:
-Als pastorale animator in alle werkgebieden gestalte geven aan het "naar elkaar omzien" op de afdeling door het brengen van bezoeken bij mensen die dat nodig hebben. De te bezoeken bewoners worden aangereikt door de sociale dienst, contactpersoon, personeel, familie of vrijwilliger.
-Het bijwonen van de vergaderingen van de Pastorale animatoren (bijscholing, intervisie, pastorale werkgroep).
-Een pastorale animator kan zich toeleggen op bepaalde vormen van pastoraal werk (b.v. ziekenbezoek, bezoeken van nieuwe bewoners, kennismaking met de familie, ziekenzegening, op bezoek gaan bij een stervende, opvang bij een overlijden, communiebedeling op de kamer).
-Regelmatig overleg in het kader van pastoraal tussen directie of kerkelijk verantwoordelijken en evt. dekenaat.
-Het opmaken van de wekelijkse eucharistie, alsook de gebedsvieringen voor de bewoners met dementie. De pastorale animator kan ook gevraagd worden om de uitvaartplechtigheid voor te bereiden van onze overleden bewoners.

Sociale Dienst

Nathalie Rottier is verantwoordelijk voor de sociale dienst. Zij ontvangt de kandidaat-bewoners en hun familie in ons WZC of gaat bij hen thuis (of in het ziekenhuis) op bezoek. Zo krijgt de oudere concrete inlichtingen over de opname in het WZC. Ze verzorgt het onthaal en de opvang op de eerste dag van het verblijf en de begeleiding tijdens het verdere verblijf. Daarnaast kunnen bewoners en hun familie hier terecht over uitleg met betrekking tot verschillende tegemoetkomingen.

FAQ

Kan ik mijn persoonlijke kledij laten wassen door het WZC ?

Ja, mits betaling zal uw kledij door een externe wasserij (Malysse-Sterima) gewassen en gestreken worden. U kan er uiteraard ook voor kiezen om zelf in te staan voor de was van uw persoonlijke kledij.

Is er digitale TV aanwezig in uw WZC ?

Ja, elke kamer beschikt over distributie met digitale TV van Telenet. Om hiervan gebruik te kunnen maken dient u zich te wenden tot Geert Ballegeer. Indien uw TV-toestel hiervoor compatibel is zal hij de nodige aansluitingen doen.

Moet ik mijn maaltijd betalen indien ik niet blijf eten in het WZC ?

Indien u buitenshuis gaat eten dan wordt er een korting gegeven voor de niet-genuttigde maaltijd. U dient uw afwezigheid wel drie dagen op voorhand door te geven aan één van onze receptionisten.

Is er een lange wachtlijst ?

Met een steeds ouder wordende bevolking spreekt het voor zich dat er veel kandidaten zijn om in een WZC opgenomen te worden. Naar gelang de hulpbehoevendheid die vastgesteld wordt aan de hand van een Katz-schaal proberen wij iedereen zo snel mogelijk een plaatsje te geven in ons WZC.

Mag ik mijn kamer zelf inrichten ?

Uiteraard mag u van uw kamer 'uw thuis' maken. Eigen meubelen, kaders en andere decoratie mogen hiervoor gebruikt worden indien er rekening gehouden wordt met de technische afspraken die u maakt met onze klusjesman.

Welke aanvullende kosten kunnen aangerekend worden voor levering van diensten of goederen aangeboden door het WZC ?

Persoonlijke was, dokterskosten, aankoop winkel, medicatie, cafetaria, pedicure, manicure, telefoon, kapster, kinesitherapie, speciaal toiletgerief, administratie, niet in de gewone maaltijden begrepen voeding en drank en speciale voeding.

Mag ik mijn eigen huisarts behouden ?

Elke bewoner is vrij om te kiezen wie zijn huisarts is.

Moet ik zelf voor mijn medicatie zorgen ?

Wij werken samen met een externe apotheek, MDD Pharma, die dagelijks de nodige medicatie levert.

Kan ik meedoen met de activiteiten ?

Iedere bewoner is welkom om mee te doen met de activiteiten die in ons huis worden aangeboden! Was je vroeger een kaarter ? Een biljarter ? Breide je graag ? Speelde je graag gezelschapsspelletjes ? Geef ons gerust door wat je vroeger graag deed en dan zal ons animatieteam daar rekening mee houden bij het plannen en uitwerken van hun activiteiten. En, wees gerust, onze activiteiten zijn niet verplicht !

Waar kan ik zien wat er allemaal te beleven valt in het WZC ?

Aan alle infoborden op de diensten hangen de grote activiteiten uit. Wijzigingen worden ook daar meegedeeld. Verder krijgt u ook info via het Jozefietje, ons maandelijks infoblaadje, dat op de kamer gelegd wordt op de eerste werkdag van de maand. Ons 'broadcast center' is onze nieuwste bron van informatie: een infokanaal dat op tv kan bekeken worden (zender 90). Helaas werkt dit enkel op nieuwe TV's, vandaar dat we in de gemeenschappelijke ruimtes tv's hebben voorzien waarop het broadcast center kan bekeken worden.

Kan ik kiné krijgen ?

Onze eigen kinesisten geven kiné aan bewoners met een RVT-statuut. Voor deze bewoners is de kiné inbegrepen in de ligdagprijs. Een voorschrift van de huisarts, waarop behandeling en frequentie vermeld staan, is hiervoor vereist. Om een RVT-statuut te verkrijgen dient u aan bepaalde voorwaarden te voldoen. Indien u daar meer info over wenst, kan u altijd langsgaan bij één van onze kinisitherapeuten.

Kan ik mijn telefoonnummer van thuis behouden ?

Indien u een telefoon op uw kamer wenst, gelieve dit dan door te geven aan onze receptie. Men zorgt er voor dat er een technieker langskomt die uw standaardaansluiting in orde brengt. Uitzonderlijke gevallen dient u zelf te regelen met het telecombedrijf. U dient zelf voor een toestel te zorgen, uw telefoonnummer kan u in de meeste gevallen behouden.

Wenst u zich in te schrijven op onze wachtlijst ?

Vul hier vrijblijvend uw aanvraag in