De historiek van ons woonzorghuis

In 1664 werd er in Dendermonde een zustergemeenschap opgericht door Pater Herman, een Carmeliet. Men noemde hen "Maricolen", afkomstig van het Latijnse 'Mariam colere' wat Mariaverering betekent. Pater Herman noemde hen "De nederige en vrije familie van de Maricolen". Zij wilden geen erkende kloosterorde zijn met voorrechten, maar gewoonweg een familie. Een familie waarin ze zich, zonder geloften en slot, aan God en mekaar verbinden op volledig vrije basis. In 13 jaar tijd vonden ze hun weg naar alle grote steden van Vlaanderen: Brugge, Gent, Dendermonde, Antwerpen, Mechelen en Leuven. Er werd ook een afdeling van de Maricolen gevestigd in Deinze met als doel: "het verstrekken van onderwijs aan juffrouwen en verzorging van ouderlingen". In 1922 werd de v.z.w "Gesticht der Zusters Maricolen" opgericht. Met een meer dan 100-jarige geschiedenis en ervaring een gevestigde waarde in de ouderenzorg. Sinds de jaren 60 telde ons huis tal van bouw- en verbouwingswerken.