Opdrachtverklaring

“Doe voor elkaar wat ik voor jullie heb gedaan.”

(Johannes 13, 16)

Het woonzorghuis Sint-Jozef is een christelijk geïnspireerde instelling, die, vanuit de bezieling van de Zusters Maricolen een antwoord wil geven op elke vraag van senioren naar zorg en huisvesting met een permanent karakter, ongeacht hun godsdienstig geloof, ongeacht hun levensbeschouwing of politieke overtuiging, ongeacht hun graad van zorgbehoevendheid. Wij willen onze bewoners een naadloze overgang naar dit nieuwe woon- en leefklimaat proberen aanbieden, en hen met de beste zorgen en genegenheid omringen. Wij willen voor hen een thuis creëren. Wij willen, door het aanbieden van een totaalzorg, dat iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt als individuele mens, met zijn noden en wensen. Wij proberen hen de vrijheid te bieden, ondanks de “beperkingen” eigen aan het samenwonen met anderen, want samenwonen kan ook een nieuwe rijkdom bieden! Wij streven naar een optimale prijs / kwaliteitsverhouding. Hierbij streven wij tevens naar voortdurende verbetering en vernieuwing. Om dit te realiseren proberen wij te beschikken over gekwalificeerde en gemotiveerde personeelsleden, die de christelijke inspiratie van de instelling respecteren en bevorderen. Bovendien engageren wij ons tot het aanbieden van vormingsmogelijkheden, zodat specifieke deskundigheid kan bijdragen tot een optimale dienstverlening. Van het personeel verwachten wij een uitstekende samenwerkingsgeest, verantwoordelijkheidszin en open communicatie naar elkaar toe. Naar de buitenwereld toe proberen wij een goede verstandhouding op te bouwen met familie en kennissen van onze bewoners. Wij streven er naar om ook naar hen toe voldoende aandacht te schenken aan hun noden en wensen. Met verenigingen, beleidsinstanties, scholen, dokters, … beogen wij een goede relatie en een uitstekende samenwerking. Ook de belangenloze inzet van vrijwilligers waarderen en ondersteunen wij ten volle.